Փետրվարի 11-ին ՀԱՊՀ Ուսանողական խորհրդի նախագահ Գևորգ Հարությունյանը և փոխնախագահ Ռաֆայել Թովմասյանը հյուրընկալվել էին «Կենտրոն» հեռուստաընկերություն, որտեղ ներկայացրեցին «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հիմնական խնդրահարույց կետերը:

Փետրվարի 11-ին ՀԱՊՀ Ուսանողական խորհրդի նախագահ Գևորգ Հարությունյանը և փոխնախագահ Ռաֆայել Թովմասյանը հյուրընկալվել էին «Կենտրոն» հեռուստաընկերություն, որտեղ ներկայացրեցին «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հիմնական խնդրահարույց կետերը:

Փետրվարի 11-ին ՀԱՊՀ Ուսանողական խորհրդի նախագահ Գևորգ Հարությունյանը և փոխնախագահ Ռաֆայել Թովմասյանը հյուրընկալվել էին «Կենտրոն» հեռուստաընկերություն, որտեղ ներկայացրեցին «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հիմնական խնդրահարույց կետերը:

1․ Ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը պետք է հաստատվի ոչ թե ԲՈՒՀ-ի Ակադեմիական խորհրդի կողմից, այլ պետության կրթության լիազոր մարմնի։
2․ Ուսանողների համամասնությունը ԲՈՒՀ-ի Ակադեմիական խորհրդում չպետք է պակաս լինի 25 տոկոսից։
3․ ԲՈՒՀ-ի Կառավարման խորհրդի անդամների թիվը չպետք է կրճատվի ԲՈՒՀ-ի հիմնական շահառու հանդիսացող ուսանողների թվի հաշվին։
4․ Օրենքը պետք է հստակ չափորոշիչներ սահմանի և կարգավորի ուսանողների պետական կրթաթոշակից օգտվելու կարգը։
5․Ինչու պետք է կառավարման խորհուրդների անդամների թիվը բոլոր ԲՈՒՀ-երի համար լինի նույնը: