Կկայանա BeEngineer 5 միջբուհական, ուսանողական-գիտական կոնֆերանսը

Կկայանա BeEngineer 5 միջբուհական, ուսանողական-գիտական կոնֆերանսը

Եթե ունեք կամ պլանավորել եք ավարտին հասցնել հետազոտություններ, գիտական զեկույցներ կամ պարզապես ունեք նորարական գաղափար, հետաքրքրված եք գիտական գործունեությամբ և ցանկություն ունեք Ձեր ուժերը փորձել ուսանողական-գիտական խորհրդաժողովի շրջանակներում, ծանոթանալ գիտական նորույթներին և դրանց հեղինակ, երիտասարդ գիտնականների հետ, ապս. «BeEngineer 5» միջբուհական, ուսանողական-գիտական կոնֆերանսը հենց Ձեզ համար է։

ՀԱՊՀ Ուսանողական Խորհուրդը և Ուսանողական Գիտական Ընկերությունը հայտարարում են «BeEngineer 5» միջբուհական, ուսանողական-գիտական կոնֆերանսի դիմումների ընդունելություն։

«BeEngineer 5»–ին կարող են դիմել ուսանողներ, ովքեր կատարել են գիտական աշխատանքներ հետևյալ ոլորտներում.

• ՏՏ

• Ճարտարագիտություն և դիզայն

• Տնտեսագիտություն

• Նորարարություն, պատրաստի արտադրանք

Հրավիրյալ մասնակիցների զեկուցումները «BeEngineer 5» ուսանողական գիտաժողովի կազմկոմիտեի կողմից հավանության արժանացած և մեր օժանդակությամբ խմբագրված լավագույն հոդվածները կտպագրվեն «BeEngineer 5» ուսանողական-գիտական տեղեկագրում։

Հարցերի և խնդիրների դեպքում կարող եք գրել նամակ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին կամ զանգահարել +374 10 58 11 00, +374 94911441 համարներով:

 

«BeEngineer 5» միջբուհական, ուսանողական-գիտական կոնֆերանսին ներկայացվող հոդվածների նախապայմաններին կարող եք ծանոթանալ ներքևի հատվածում, սեղմելով հետևյալ վերնագրին՝ BeEngineer 5 կոնֆերանսին ներկայացվող հոդվածների նախապայմանները։

 

*ֆայլերը կցել PDF ֆորմատով, հնարավորինս սեղմ ծավալային քաշով (1 ՄԲ)։

**DOC, PNG, JPEG եվ այլ ֆորմատի ֆայլերը կարող եք փոխակերպել PDF-ի այս օնլայն գործիքի միջոցով։
***Ծավալը կարող եք փոքրացնել այս օնլայն գործիքի օգնությամբ։

  BeEngineer 5 Կոնֆերանսին ներկայացվող հոդվածների նախապայմանները

  ՀԱՊՀ ՈւԳԸ

   

  BeEngineer 5 Կոնֆերանսը ընթանալու է հետևյալ բաժանմունքներով՝

   

  1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  2. Ճարտարագիտություն և դիզայն
  3. Տնտեսագիտություն
  4. Նորարարություն և պատրաստի արտադրանք

   

  Զեկուցումներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները`

   

  • Զեկուցումները պետք է ներկայացվեն doc ֆորմատով
  • Հեղինակի անունը և հաջորդ տողում՝ զեկուցման վերնագիրը՝ գլխատառերով և թավ:
  • Միջտողային տարածությունը 1,5:
  • Էջի կարգավորումները: Սահմաններ: Ձախ 4,5; Աջ 5,5; Վերև 6,5; Ներքև 6,5;

  Առաջին էջի վերնամասում  պետք է գրված լինի՝

  • Հեղինակ/ներ/-ի անունը,ազգանունը և հայրանունը
  • Գիտ. ղեկավարի գիտ. աստիճանը, կոչումը և անուն ազգանունը
  • Զեկույցի վերնագիրը

  Պահանջվող ձևաչափը

  Ներկայացված նյութը չպետք է լինի մեկ այլ անձի աշխատանք:  Ամբողջական զեկույցը պետք է լինի A4 ձևաչափի 3 ամբողջական էջից մինչև 10 էջ նաև ունենալով հղումներ և ցուցադրություններ:

  Բոլոր նյութերը պետք է հավաքված լինեն հետևյալ տառատեսակներով և տառաչափերով՝

  • Հայերեն՝

  Unicode GHEA Grapalat,       Տառաչափը` 10

  • Ռուսերեն և Անգլերեն

  Unicode GHEA Grapalat,      Տառաչափը` 10

  Զեկուցումները կարող է ներկայացվել հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն:

  Առաջին էջում՝ վերնագրից հետո, պետք է լինեն զեկույցի համառոտ ամփոփագիրը և առանցքային(բանալի) բառերը, այնուհետև՝ ներածություն։

  Վերջին էջում պետք է լինի տեքստում օգտագործված գրականության ցանկը, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ԱԱՀ, վերնագիր, ներկայացվի զեկուցման համառոտ ամփոփագիրը 50-70 բառի սահմանում և բանալի բառերը (եթե հոդվածը անգլերեն կամ ռուսերեն է, վերջին էջում համառոտագիրը և բանալի բառերը պետք է լինեն հայերեն, ռուսերեն կամ հայերեն, անգլերեն՝ համապատասխանաբար):

  Զեկույցները պետք է ներկայացվեն պրեզենտացիայի միջոցով:

  Որպես զեկույցի նմուշ կարող եք օգտագործել «Լրաբեր» հանդեսում հրապարակված գիտական հոդվածները՝ ստորև տրված հղումում։

  https://innovative.polytechnic.am/files/publication/1/16365767006451.pdf